Liepājas PČ, A divīzija

1/4 fināli 1/2 fināli Fināli
FSS/Ekovalis
(3:3, 11:2)
1:0
FSS/Ekovalis
Grobiņas sporta centrs
(4:6, 4:3 PS)
1:1
Vārme 1. vieta
Vārme (9:6)
1:0
FSS/Ekovalis
Svenska mastare
Svenska mastare 2. vieta
(5:1, 2:3)
1:1
Silabriedis Svenska mastare
(6:3, 6:5)
2:0
Silabriedis
EGO/Liels Auto Vārme 3. vieta
(5:4)
1:0
Vārme
Silabriedis
Silabriedis 4. vieta

Liepājas PČ, B divīzija

1/4 fināli 1/2 fināli Fināli
Veselības grupa
(6:2, 5:3)
2:0
Veselības grupa
DG Zvēri
(2:4, 4:0)
1:1
DG Zvēri 1. vieta
Priekule (8:6)
1:0
Veselības grupa
Leģions/Juniors
Durbe 2. vieta
(4:4, 4:5 PS)
0:1
Leģions/Juniors Leģions/Juniors
(7:4, 5:0)
2:0
Leģions/Juniors
Klubs DG Zvēri 3. vieta
(1:6)
0:1
Durbe
DG Zvēri
Durbe 4. vieta
BALTA
SPORTS VIENO!