Latvijas Florbola savienības rekvizīti un bankas norēķinu konti


 

Biedrība "Latvijas Florbola savienība"

Vienot.reģ.nr.40008025888

Adrese:  Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1010

 

AS SEB Banka  IBAN: LV45UNLA0050004261736

 

AS Swedbank  IBAN: LV07HABA0551032290803