Par LFS


 

Latvijas Florbola savienība ir vienīgā institūcija Latvijā, kas atzīta Sporta likuma noteiktajā kārtībā un valsts tai ir deleģējusi tiesības vadīt un koordinēt darbu florbola jomā Latvijā, kā arī pārstāv Latviju attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā, šajā gadījumā – Starptautiskajā Florbola Federācijā (International Floorball Federation – IFF). Saskaņā ar tās statūtiem, Latvijas Florbola savienība uzņēmusies vadīt un koordinēt darbu florbola sporta veidā, kā arī, pamatojoties uz Sporta likumu, pārstāvēt savas intereses starptautiskajā federācijā. Latvijas Florbola savienība uzņēmusies ievērot starptautiskās antidopinga konvencijas prasības.


Latvijas Florbola savienība, saskaņojot tās biedru darbību, veicina florbola attīstību, popularitāti un augstu rezultātu sasniegšanu bez peļņas gūšanas nolūka un rakstura. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Latvijas Florbola savienība apvieno juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar florbolu. Tā sekmē jaunatnes un visu citu interesentu iesaistīšanos florbola nodarbībās, semināros un izglītojošos pasākumos un sportiskās aktivitātēs. Tāpat Latvijas Florbola savienības mērķis ir rūpēties par sportistu un sabiedrības fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī panākumu gūšanu, dodot iespēju ieinteresētajiem spēlētājiem sevi attīstīt, apliecināt un pierādīt, kā arī aizstāvēt valsts godu izlases sastāvā pasaules čempionātu finālturnīros.  


Kā svarīgākos uzdevumus kopēju mērķu sasniegšanai, Latvijas Florbola savienība organizē dažāda vietēja un starptautiska mēroga sacensības, treneru un tiesnešu sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas seminārus, kā arī mērķtiecīgi attīsta, atbalsta un veicina florbola pasākumus pilsētās un novados.


Latvijas Florbola savienība tika izveidota 1993.gadā un par pilntiesīgu Starptautiskās Florbola federācijas dalībvalsti kļuva 1994.gadā.