Latvijas Florbola savienības pastāvīgās komitejas


 

Sacensību komiteja

Vadītājs: Pēteris Poudžiunas

Komitejas sastāvs: Sabīne Kazaine, Artis Drēziņš, Ēriks Akulovs, Gints Fricbergs

Pilnvaru termiņš: 27.03.2020.

   

Tiesnešu komiteja

Vadītājs: Māris Kumerdanks

Komitejas sastāvs: Kaspars Kristapsons, Vitāijs Zalovs, Agris Kivkulis

Pilnvaru termiņš: 17.05.2020.

 

Veterānu komiteja

Vadītājs: Ansis Kusiņš

Komitejas sastāvs: Valdis Lagzdiņš, Valters Streļuks

Pilnvaru termiņš: 27.03.2020.

 

Apelācijas komiteja

Vadītājs: Andris Dzenis

Komitejas sastāvs: Aiga Staltmane - Vekša, Vilmārs Jukna

Pilnvaru termiņš: 19.03.2020.

 

Antidopinga komisija

Vadītājs: Andris Dzenis 

Komitejas sastāvs: Lilita Lazdiņa, Jolanta Tauriņa-Ieveniece

Pilnvaru termiņš: 28.05.2021.