Biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" valdes REZOLŪCIJA

14.05.2014

lsfp_logo.jpg

Latvijas Sporta federāciju padomes (turpmāk – LSFP) valde izsaka atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) centieniem iestāties par papildu valsts finansējumu, lai nodrošinātu izglītībā un zinātnē strādājošo cienīgu darba samaksu.

 

LSFP aicina Ministru kabinetu pastiprināti pievērst uzmanību arī Latvijas sporta pedagogu prasībām, paredzot valsts līdzfinansējumu sporta treneru atalgojumam 2015.gadā vismaz 85% apmērā no nepieciešamā. Šī prasība nozīmē realizēt "Sporta politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam" noteikto uzdevumu – pilnvērtīgu valsts līdzfinansējumu treneru atalgojumam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā.

 

LSFP vērš Ministru kabineta uzmanību uz LSFP kopsapulces 10.03.2014. pieņemto rezolūciju un aicina, plānojot 2015. un 2016.gada valsts budžetu sporta nozarei, paredzēt to ne mazāku kā 2014.gadā (34 007 188 euro), kā arī bērnu un jaunatnes treneru atalgojumam papildus bāzes budžetam paredzēt un izdalīt 1,073 miljonus eiro, kas ļautu realizēt valsts sporta pamatnostādņu uzstādījumus.

 

LSFP valde aicina novērtēt sporta kopējo devumu sabiedrībai un Latvijai, augstos sasniegumus un centienus nodrošināt nozares pastāvēšanu un attīstību nākotnē.

 

Rezolūcija pieņemta LSFP valdes sēdē
2014.gada 12.maijā, Rīgā

JUGLASCIEMS