Atviegloti noteikumi organizētu sporta treniņu un sacensību norisei

09.06.2020

train.jpg

Latvijas Republikā izsludinātā ārkārtējā situācija beidzas 9.jūnijā, tomēr dažādi ierobežojumi būs spēkā arī pēc tās. Šodien apstiprināti Veselības Ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kuros aprakstīts arī turpmākais sporta treniņu un sacensību norises regulējums.

 

Organizēti sporta treniņi (nodarbības) notiek, ievērojot, ka:
• sporta treniņa (nodarbības) norisei vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 30 personas (bez vecuma ierobežojuma). Ja to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas kapacitāte, tad vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs;
• uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā uz 4 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises vietas platības.

 

Neievērot divu metru fiziskās distancēšanās nosacījumu, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:
• sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu laikā. Minētais nosacījums ir attiecināms uz jebkura veida nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai).

 

Līdz 2020.gada 31.augustam nometnēs bērnu skaits grupā - ne vairāk kā 30, vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes, ja to atļauj nometnes iekārtojums un platība.

 

Atļauts rīkot sporta sacensības, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus.

 

Sporta pasākumi līdz 2020.gada 31.jūlijam iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka kā 1000 m2, norisinās bez skatītājiem (personām, kas nav tieši iesaistīti sporta pasākuma organizēšanā un norisē).

 

Iepazīties ar MK noteikumiem: Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

Rīt, 2020. gada 10. jūnijā, stāsies spēkā arī īpašais "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums", kuru Saeima steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēma 5. jūnijā. Likums izstrādāts, lai atjaunotu vispārējo tiesisko kārtību, paredzot atbilstošus piesardzības pasākumus, kas nodrošina ar sabiedrības drošības un veselības interesēm samērīgu un efektīvu valsts institūciju darbību. Likums būs spēkā tik ilgi, kamēr pastāvēs epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību. Valdībai vismaz reizi trīs mēnešos būs Saeimai jāsniedz ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem. 

BALTA
SPORTS VIENO!