Sporta stipendijas piešķirtas astoņiem florbolistiem

08.11.2019

morics_izl.jpg

Latvijas Sporta federāciju padome paziņojusi to sportistu vārdus, kuriem šajā mācību gadā piešķirtas sporta stipendijas. Starp stipendiātiem ir arī astoņi florbolisti: Juris Gribusts, Kārlis Jānis Petrovskis, Toms Akmeņlauks, Mihails Kostusevs, Morics Krūmiņš, Uldis Dūniņš, Matīss Fogelis un Mārtiņš Viesturs Rubenis.

 

Stipendiju komisija saņēma 66 studējošo sportistu pieteikumus, no kuriem stipendija piešķirta 41 pretendentam. Visvairāk stipendiju ieguvēju studē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē – katrā 12, Latvijas Universitātē – septiņi, Latvijas Lauksaimniecības universitātē –  trīs,  Rīgas Stradiņa universitātē – divi, Daugavpils Universitātē, Biznesa vadības koledžā, Banku Augstskolā un Vidzemes Augstskolā – pa vienam. Stipendiju ieguvēji pārstāv 21 sporta veidu, viņu vidū visvairāk ir tieši florbolistu – astoņi.

 

Jau trešo gadu uz stipendiju varēja pretendēt arī tie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti, kuri sekmīgi studē augstskolās Eiropas Savienības valstīs. Šo iespēju izmantoja Somijā spēlējošais florbolists Morics Krūmiņš no Hāmes Universitātes.

 

Florbolisti - sporta stipendiju ieguvēji 2019./2020. akadēmiskajā gadā:

1400 eiro stipendija piešķirta Jurim Gribustam, Kārlim Jānim Petrovskim (abi LU) un Tomam Akmeņlaukam (LSPA). 1200 eiro stipendija piešķirta Mihailam Kostusevam (RSU). 1000 eiro stipendija piešķirta Moricam Krūmiņam (Hāmes Universitāte, Somija) un Uldim Dūniņam (RTU). 800 eiro stipendija piešķirta Matīsam Fogelim (Banku Augstskola) un Viesturam Mārtiņam Rubenim (LSPA).

 

Sporta stipendijas no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirtas kopš 2007. gada, lai sekmētu studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, kā arī, lai popularizētu studentu, sportu un veicinātu rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām. Stipendija paredzēta tieši stipendiātu akadēmiskās un sportiskās izaugsmes sekmēšanai. Pieteikties stipendijai tika aicināti visu Latvijas izlašu sportisti, kuri studē akreditētā augstākās izglītības iestādē, un startē sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir Starptautisko sporta federāciju ģenerālās asociācijas biedri, vai atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā. Stipendiju piešķiršanas kritēriji nenodala budžeta vai maksas, pilna vai nepilna laika studiju programma, tomēr studiju ilgums nedrīkst pārsniegt studiju programmas apguvei paredzēto laika periodu.

 

Lēmuma pieņemšanā valde pamatojas uz Sporta stipendiju komisijas rekomendāciju, kas izstrādāta, vērtējot sportistu sekmes un sportiskos sasniegumus pēdējā gada laikā. LSFP Sporta stipendiju komisijas sastāvā darbojas pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas un Latvijas Olimpiskās vienības.

 

Sporta stipendiju finansēšanas avots ir valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) budžeta līdzekļi.

 

Izmantotie resursi: www.lsfp.lv

BALTA
SPORTS VIENO!