Par Antidopinga noteikumu pārkāpumu - četru gadu diskvalifikācija

07.08.2019

doping_no.jpg

Disciplinārā antidopinga komisija 2019. gada 2. jūlijā pieņēma lēmumu par sieviešu florbola komandas FK "Ķekava" spēlētājas Lindas Dadajevas saukšanu pie atbildības par Antidopinga noteikumu pārkāpumu.

 

2019. gada 13. aprīlī Latvijas Antidopinga biroja organizētajā dopinga kontrolē Lindas Dadajevas paraugā tika konstatēta aizliegto vielu sarakstā iekļautā aizliegtā viela Meldonium, kas ir Pasaules antidopinga aģentūras starptautiskā standarta "Aizliegto vielu un metožu saraksts" S4 klases "Hormoni un metaboliskie modulatori" viela.

 

Disciplinārās antidopinga komisijas lēmumā Lindai Dadajevai ir noteikta diskvalifikācija uz četriem gadiem (no 2019. gada 15. maija līdz 2023. gada 14. maijam) sacensībās, kuras uzrauga Pasaules antidopinga kodeksa parakstītājs, tā biedrs vai nacionālā federācija, anulējot jebkādus laika posmā no 2019. gada 13. aprīļa līdz 2019. gada 2. jūlijam gūtos rezultātus, atsavinot medaļas, punktus un balvas.

 

Saskaņā ar šo lēmumu Florbola komandas "FK Ķekava" diskvalificētajai spēlētājai Lindai Dadajevai 2019. gada 13. aprīlī saņemtā Latvijas 26. čempionāta florbolā (ELVI līgas) sievietēm sudraba medaļa ir atsavināma un nogādājama Latvijas Florbola savienības birojā.

 

Diskvalificētā sportiste diskvalifikācijas laikā nekādā statusā nedrīkst piedalīties nevienās sacensībās vai citā ar sportu saistītā pasākumā neviena Kodeksa parakstītāja vai ar to saistītu personu piekritībā.

 

Saskaņā ar Pasaules antidopinga kodeksa 2. panta 2.1. punktu - katram sportistam ir pienākums pārliecināties un nodrošināties, ka neviena aizliegta viela nenonāk sportista organismā. Tikai sportists pats ir atbildīgs par jebkādu aizliegtu vielu vai to metabolītu, vai marķieru atrašanu sportista organismā.

 

Latvijas Antidopinga birojs (nacionāla antidopinga organizācija), starptautiski zināma kā LAT-NADO, kas, atbilstoši Sporta likumam īsteno antidopinga pasākumus, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi, tostarp dopinga kontroles un antidopinga izglītības pasākumus Latvijā.

BALTA
SPORTS VIENO!