LSFP izsludina Sporta stipendiju konkursu

04.10.2022

lsfpstip.jpg

Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) aicina interesentus līdz 2022. gada 20. oktobrim pieteikties valsts finansētajām Sporta stipendijām 2022./2023. mācību gadam. Sporta stipendijas piešķiršanas mērķis ir sekmēt studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, popularizējot studentu sportu un veicinot rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām.

 

Līdz 20. oktobrim bakalaura, maģistra vai doktora programmās studējošie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti tiek aicināti pieteikties LSFP izsludinātajai Sporta stipendijai. Uz stipendiju var kandidēt tie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti, kas sekmīgi studē augstskolās Eiropas Savienības valstīs.

 

Kā norāda LSFP, konkursa kritēriji ir pretendentu sekmes augstākās izglītības iestādē un sasniegumi sportā. Stipendija tiek piešķirta tiem pretendentiem, kuri atbilstoši konkursa kritērijiem, ieguvuši augstāko punktu skaitu. Maksimālais Sporta stipendijas apmērs ir 2000 eiro par vienu mācību gadu.

Pretendentu iesniegumus vērtēs Sporta stipendiju komisija, kuras sastāvā darbojas pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Augstskolu sporta savienības un Latvijas Sporta federāciju padomes.

 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados konkursa ietvaros tiks vērtēti pretendentu sportiskie sasniegumi par divu mācību gadu (2020./2021. un 2021./2022.) periodu.

 

Pieteikšanās kārtība

Lai pieteiktos Sporta stipendiju konkursam, pretendentam līdz 2022. gada 20. oktobrim jāiesniedz LSFP Sporta stipendiju komisijai Konkursa nolikuma (pieejams zemāk) 5.punktā noteiktie dokumenti. Dokumentus iespējams iesniegt:

 

•           Nosūtot uz LSFP oficiālo e-pastu lsfp@lsfp.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu *

•           Nosūtot pa pastu uz LSFP biroja adresi - Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013;

•           Klātienē LSFP birojā, Rīgā, Grostonas ielā 6B (Rimi Olimpiskais centrs), 310.kab., darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.

 

Sīkāk ar Konkursa noteikumiem, kritērijiem un pretendentu vērtēšanas kārtību aicinām iepazīties Konkursa nolikumā (pieejams zemāk). Tāpat zemāk pieejamas arī attiecīgās Konkursa pieteikuma (iesnieguma) un sportisko sasniegumu veidlapas.

 

* Iesniedzot dokumentus parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sportisko sasniegumu sarakstam jābūt elektroniski parakstītam gan no pretendenta, gan arī no attiecīgās sporta federācijas puses.

** Ja sportisko sasniegumu saraksts par sasniegumiem no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam iesniegts LSFP jau iepriekš 2021. gada konkursa ietvaros, tad tas atkārtoti nav jāiesniedz.

 

SPORTS VIENO!