Sacensības ārpus telpām varēs organizēt jebkura persona

16.07.2021

florbolsarpustelpam.jpg

Kamēr 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 120, valdība lēmusi paplašināt ārtelpu sporta sacensību organizatoru loku. Tāpat atcelts ierobežojums sporta sacensībās piedalīties bērniem, kas jaunāki par 7 gadiem, kā arī samazināta nodrošināmā ūdens virsmas platība peldētapmācības programmu īstenošanai.

 

Atbalstot Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātās izmaiņas noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, valdība 14. jūlija lēmusi mīkstināt ierobežojumus sporta jomā.


Peldbaseinos peldētapmācības programmu īstenošanai uz vienu audzēkni būs jānodrošina 6 m2 pašreizējo 15 m2 vietā. Tas nozīmē, ka vienā peldētapmācības peldbaseinā, kas vidēji ir 40 m2, peldētprasmi vienlaicīgi varēs apgūt 7 audzēkņi (šobrīd - 3). Prasības pārējiem publiskas lietošanas peldbaseiniem netiek mainītas.

 

Grozījumi noteikumos paplašina arī ārtelpu sporta sacensību organizatoru loku – turpmāk sacensības ārpus telpām varēs organizēt jebkura persona, tajā skaitā, pašvaldības. Līdz šim sacensības varēja organizēt tikai Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijām vai to juridiskie biedri.


Tāpat tiek atcelts vecuma ierobežojums, no kāda bērni var piedalīties sporta sacensībās ārpus telpām – turpmāk sacensībās varēs piedalīties arī sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem. Pārējās epidemioloģiskās drošības prasības netiek mainītas.


Gadījumā, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniegs 120, attiecībā uz ārtelpu sporta sacensību organizatora juridisko statusu, sportistu vecumu, kā arī ūdens virsmas platības nodrošināšanu peldētapmācības programmās atkal būs piemērojams šobrīd Ministru kabineta noteikumos ietvertais tiesiskais regulējums.

 

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" 2021. gada 14. jūlijā apstiprināts valdībā un pieejams MK tīmekļvietnē.


Plašāka informācija – infografikas: https://www.izm.gov.lv

 

Avots: Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP)

SPORTS VIENO!