Izveidota iniciatīva "Drošs sports – Patiess Sports"

02.05.2024

drosports_2024.jpeg

Latvijas Antidopinga birojs kopā ar Bērnu aizsardzības centru izveido iniciatīvu "Drošs sports – Patiess Sports" ar mērķi informēt sportā iesaistītos par nepieciešamību ziņot, nebaidīties konsultēties un saņemt atbalstu, zvanot uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni (116111), gadījumos, ja jaunietis vai pieaugušais saskaras vai pamana dažāda veida pāridarījumus sportā, iedrošināt neklusēt un runāt!

 

Panākumu gūšana sportā ir garš un izaicinošs ceļojums, kas piepildīts ar daudziem kāpumiem un kritumiem, uzvarām un zaudējumiem. Tieši vecāki un treneri pavada sportistu visā ceļā, atbalstot sasniegt augstākos sportiskos mērķus. Sports sniedz jauniešiem daudz vairāk nekā tikai brīvā laika aizpildīšana, sports palīdz iemācīties vērtības tādas kā drosme, cieņa, uzdrīkstēšanās un mērķtiecība, kas ir tikai dažas no galvenajām vērtībām, ko mēs iegūstam sportā, bet tās mēs varam arī realizēt ikdienas dzīvē, aizstāvot bērnam savas tiesības un atklāti runāt, ja bērns saskaras ar netaisnību un pāridarījumiem pret sevi vai citiem.


"Kā tika novērots vairākās Latvijas Antidopinga veiktajās aptaujās, vairāk kā 30% sporta organizācijās strādājošo atzīmē, ka ir novērojuši nevēlamu attieksmi un rīcību nacionālās piederības, orientācijas vai citu apsvērumu dēļ jauniešu sportā Latvijā. Vienlaikus ceļš uz sporta integritātes attīstību prasa pievērst lielāku uzmanību uzmākšanās, ņirgāšanās, ļaunprātīgas izmantošanas vai jebkādas citas nepiedienīgas uzvedības izpausmes sportā. Aptauja starp sporta organizācijām parāda, ka trešdaļai nav informācijas kāda būtu pareizā rīcība, ja sporta organizācijā notiek kāds pārkāpums, kas skar uzmākšanos, apsaukāšanos, pavedināšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, ekspluatācija vai citu nepiedienīgu uzvedību trenerim vai kādam sporta darbiniekam attiecībā uz nepilngadīgo sportistu. Tas nozīmē, ka nepieciešama konsolidēta rīcība, lai noteiktu, pamanītu un runātu, ja tiek novēroti šādi gadījumi sportā", stāsta Latvijas Antidopinga biroja vecākais eksperts izglītības un informācijas jautājumos Ivans Šapošņikovs.

 

"Bērniem un pusaudžiem ikdienā ir svarīgi socializēties arī caur sporta aktivitātēm, kuras sniedz iespēju iepazīties ar vienaudžiem, gūt sasniegumus un uzlabot savu psihoemocionālo labsajūtu un fizisko veselību. Lai bērni un pusaudži šajā procesā justos droši un pasargāti, viņiem ir svarīgi būt informētiem kā sevi pasargāt, ja nāktos saskarties ar jebkāda veida vardarbības formām. Uzticības tālruņa konsultanti sniedz atbalstu un uzklausa viņu pārdzīvojumus, jo bieži sportā nākas sastapties ar tādiem izaicinājumiem kā pārlieku lielā fiziskā un emocionālā slodze treniņu procesa, neiecietīga attieksme no pieaugušo puses, pārlieku stingra disciplīna utt. Reizēm pietiek saņemt atbalstošu sarunu, sapratni no pieaugušā puses un informāciju par iespējām ziņot par pārkāpumiem, lai bērnu un pusaudžu labsajūta un dzīves kvalitāte uzlabotos", stāsta Bērnu aizsardzības centra Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktores vietniece Uzticības tālruņa nodaļas vadītāja Lāsma Lagzdiņa.

 

Iniciatīva uzsver, ka ir iespēja saņemt atbalstu dažādos veidos:

- Psiholoģisku palīdzību iespējams saņemt ne tikai zvanot, bet arī elektroniski, rakstot: uzticibaspasts116111@bac.gov.lv.

- Palīdzību var saņemt arī tiešsaistē - čata logā www.uzticibastalrunis.lv mājaslapas sākumā darba dienās no 12.00-20.00!

- Izmantojot aplikāciju "Uzticības tālrunis" un saņem palīdzību jebkurā laikā!

 

Vairāk informācijas:
Latvijas Antidopinga biroja un Bērnu aizsardzības centra mājaslapās.

JUGLASCIEMS