Vieta Komanda Spēles Punkti Zaudēti
punkti
+/- Gūti
vārti
Zaudēti
vārti
Uzvaras Zaudējumi Soda
minūtes
#1 #2
Čempionāta tabula... lūdzu uzgaidiet
# KOMVALRUBPĀRULBTALKURBSKLEKLVDOGREMUĶEK +/- PTS
1. VAL 14.okt
30.nov
8.dec
16.dec
24.sep
20.jan
25.nov
17.feb
30.sep
13.jan
22.sep
17.dec
8.okt
11.nov
28.okt
11.feb
6.okt
12.nov
26.nov
9.feb
14:7
6.jan
7 3
2. RUB14.okt
30.nov
 24.sep
19.jan
8.okt
11.nov
29.okt
16.dec
26.nov
10.feb
28.okt
11.feb
23.sep
17.dec
7.okt
12.nov
15.okt
13.jan
9:4
6.jan
25.nov
17.feb
5 3
3. PĀR8.dec
16.dec
24.sep
19.jan
 7.okt
10.nov
23.sep
17.dec
25.nov
17.feb
24.nov
10.feb
14.okt
12.jan
29.sep
2.dec
7:3
7.jan
28.okt
11.feb
6.okt
11.nov
4 3
4. ULB24.sep
20.jan
8.okt
11.nov
7.okt
10.nov
 28.okt
11.feb
29.okt
16.dec
30.sep
2.dec
26.nov
10.feb
5:1
6.jan
25.nov
17.feb
14.okt
13.jan
23.sep
17.dec
4 3
5. TAL25.nov
17.feb
29.okt
16.dec
23.sep
17.dec
28.okt
11.feb
 5:4 ET
6.jan
14.okt
13.jan
7.okt
12.nov
26.nov
10.feb
1.okt
2.dec
8.okt
11.nov
24.sep
20.jan
1 2
6. KUR30.sep
13.jan
26.nov
10.feb
25.nov
17.feb
29.okt
16.dec
4:5 ET
6.jan
 8.okt
10.dec
1.okt
20.jan
23.sep
7.jan
28.okt
11.feb
7.okt
19.nov
15.okt
2.dec
-1 1
7. BSK22.sep
17.dec
28.okt
11.feb
24.nov
10.feb
30.sep
2.dec
14.okt
13.jan
8.okt
10.dec
 15.okt
6.jan
29.okt
16.dec
24.sep
20.jan
7.jan
17.feb
7.okt
3.nov
0 0
8. LEK8.okt
11.nov
23.sep
17.dec
14.okt
12.jan
26.nov
10.feb
7.okt
12.nov
1.okt
20.jan
15.okt
6.jan
 25.nov
17.feb
29.okt
16.dec
30.sep
14.jan
28.okt
11.feb
0 0
9. LVD28.okt
11.feb
7.okt
12.nov
29.sep
2.dec
1:5
6.jan
26.nov
10.feb
23.sep
7.jan
29.okt
16.dec
25.nov
17.feb
 8.okt
11.nov
24.sep
20.jan
14.okt
13.jan
-4 0
10. OGR6.okt
12.nov
15.okt
13.jan
3:7
7.jan
25.nov
17.feb
1.okt
2.dec
28.okt
11.feb
24.sep
20.jan
29.okt
16.dec
8.okt
11.nov
 23.sep
17.dec
26.nov
10.feb
-4 0
11. EMU26.nov
9.feb
4:9
6.jan
28.okt
11.feb
14.okt
13.jan
8.okt
11.nov
7.okt
19.nov
7.jan
17.feb
30.sep
14.jan
24.sep
20.jan
23.sep
17.dec
 29.okt
16.dec
-5 0
12. ĶEK7:14
6.jan
25.nov
17.feb
6.okt
11.nov
23.sep
17.dec
24.sep
20.jan
15.okt
2.dec
7.okt
3.nov
28.okt
11.feb
14.okt
13.jan
26.nov
10.feb
29.okt
16.dec
  -7 0

Sarkans = mājas spēles, Pelēks = spēles viesos

TIESNEŠI