Latvijas Florbola savienības pastāvīgās komitejas


 

Sacensību komiteja

Vadītājs: Pēteris Poudžiunas

Komitejas sastāvs: Sabīne Kazaine, Artis Drēziņš

Pilnvaru termiņš: 27.03.2020.

  

Treneru komiteja

Vadītājs: Andris Pīlups

Pilnvaru termiņš: 09.10.2019.

 

Tiesnešu komiteja

Vadītājs: Māris Kumerdanks

Komitejas sastāvs: Kristaps Ošs-Ervics, Kaspars Kristapsons, Arsenijs Mihejevs, Vitāijs Zalovs

Pilnvaru termiņš: 17.05.2020.

 

Disciplinārā komiteja

Vadītājs: Ilmārs Blumbergs

Komitejas sastāvs: Māris Kumerdanks, Artis Krauklis

Pilnvaru termiņš: 13.11.2019.

 

Apelācijas komiteja

Vadītājs: Andris Dzenis

Komitejas sastāvs: Aiga Staltmane - Vekša, Vilmārs Jukna

Pilnvaru termiņš: 19.03.2020.

 

Veterānu komiteja

Vadītājs: Ansis Kusiņš 

Komitejas sastāvs: Valdis Lagzdiņš, Valters Streļuks

Pilnvaru termiņš: 27.03.2020.