Latvijas Florbola savienības valdes locekļi


 

Ilvis Pētersons (valdes priekšsēdētājs)

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.

 

Egils Sveilis

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.

 

Ilmārs Blumbergs

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 5 izpildinstitūcijas locekļiem.

 

Inita Dimante

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 5 izpildinstitūcijas locekļiem.

 

Artis Drēziņš

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 5 izpildinstitūcijas locekļiem.

 

Andris Dzenis

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 5 izpildinstitūcijas locekļiem.

 

Jurijs Fedulovs

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 5 izpildinstitūcijas locekļiem.

 

Ansis Kusiņš

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 5 izpildinstitūcijas locekļiem.

 

Mārtiņš Maķevics

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 5 izpildinstitūcijas locekļiem

 

Andris Pīlups

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 5 izpildinstitūcijas locekļiem

 

Rasa Siliņa

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 5 izpildinstitūcijas locekļiem.

 

Gints Siliņš

Ievēlēšanas datums: 31.05.2016.

Pilnvaras termiņš: 30.05.2020.

Pilnvarojuma apjoms: ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 5 izpildinstitūcijas locekļiem.